General information
Name Bassets
Sex Female
Level 23
Vocation Master Sorcerer
Last Login 26 November 2022
Residence Edron
Status Offline
Created 09 October 2022
Death List
23 November 2022 (20:54) Killed at level 23 by Driod (unjustified)
and by Ah Fast Neh.
23 November 2022 (17:09) Killed at level 24 by Miu Sa (unjustified)
and by Ah Fast Neh.
20 November 2022 (22:12) Killed at level 24 by Rotworm (soloed)
12 November 2022 (21:24) Killed at level 25 by Rotworm (soloed)
10 November 2022 (19:52) Killed at level 25 by Ah Fast Neh (soloed)
01 November 2022 (23:41) Killed at level 26 by Devoz (unjustified) (soloed)
01 November 2022 (23:39) Killed at level 27 by Devoz (unjustified) (soloed)
09 October 2022 (23:37) Killed at level 17 by Rotworm (soloed)